Zmiany klimatyczne i zrównoważony rozwój: Dyskusje, innowacje, rozwiązania

Weź udział w wymianie wiedzy na temat walki ze zmianami klimatu, strategii adaptacyjnych i przyszłości zrównoważonego rozwoju.